Salta el contingut

EDIFICACIO I URBANISME

PROJECTES I OBRES

  • Obra nova residencial sostenible
  • Restauracions i rehabilitacions energètiques
  • Projectes urbans, territorials, paisatgístics, plans urbanístics, delimitacions, parcel·lacions
  • Direcció, coordinació i execució d'obres (Project Management)
  • Manteniment i gestió d'edificis i comunitats (Facility Management)
  • Reformes i disseny d'interiors i d'espais comercials (Retail)
  • Tècniques constructives
  • Estructures
  • Instal·lacions
  • Construccions auxiliars a mida. Saunes.