Salta el contingut

La Conca rep 10.320 € en subvencions per rehabilitar habitatges durant l'any 2017

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 13 de juliol de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Paisatge de la Conca de Barberà. Font: Wikimedia Commons. Autor: Quico Llop. Llicència: CCO

A l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) hi he observat algunes dades molt interessants. A Catalunya, excepte àmbit metropolità, es van rehabilitar amb subvenció 2.163 edificis d'habitatges durant l'any 2017, els quals van rebre un total de 3.571.710 € en ajudes públiques. Això vol dir que es va rehabilitar (amb subvenció) un edifici per cada 1.263 habitants. A la Conca de Barberà, amb una població censada de 20.036 habitants per a l'any 2017, seguint la mateixa proporció, s'haurien d'haver rehabilitat amb subvenció 16 edificis, i tan sols se'n van rehabilitar 4. Aquests 4 edificis rehabilitats van rebre un total de 10.320 € en ajudes.

Convocatòria 2018 per al foment de la rehabilitació d'edificis residencials

L'objectiu d'aquestes subvencions és renovar el nostre parc d'habitatges pel que a fa a l'accessibilitat, seguretat i eficiència energètica. Aquesta convocatòria, com moltes altres, la convoca l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la qual és el referent per moltes de les qüestions que afecten l'habitatge. En aquesta convocatòria, dotada amb un pressupost inicial de 8.800.000 €, s'hi poden acollir tots els municipis de Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

Les sol·licituds es presenten al Consell Comarcal de la Conca i el termini va començar el dia 26 de juny i acabarà el dia 31 de juliol. En principi es tracta de convocatòries anuals. Un consell per a les properes convocatòries, mireu de començar obres a primers de juliol i d'acabar obres entre febrer i juliol, i tindreu més probabilitats d'accedir-hi.

Qui es pot beneficiar d’aquestes subvencions

Si sou empresa de serveis energètics, empresa constructora arrendatària o concessionària d'edificis, cooperativa de propietaris d'habitatges, comunitat de propietaris, propietari d'edificis d'habitatge col·lectiu (sense propietat horitzontal) o propietari d'habitatges unifamiliars tan aïllats com en filera, sou potencials beneficiaris. Tanmateix, cal llegir-ne amb atenció els requisits.

Quins edificis es poden acollir a subvencions

  • Pel que fa a la tipologia: Els edificis de tipologia residencial col·lectiva han de disposar del 70% mínim de superficie destinada a habitatge (la planta baixa no computa si el seu ús no és habitatge) i el 50% mínim dels habitatges han de ser domicili habitual dels seus ocupants (propietaris o arrendataris). Els habitatges unifamiliars (aïllats o adossats) han de constituir el domicili habitual dels seus ocupants.

  • Pel que fa a l'antiguitat: Els edificis anteriors a 1996 podran optar a subvencions per obres estructurals. Els edificis anteriors a 2007 podran optar a subvencions per obres a l'envolupant i obres de millora energètica. Qualsevol edifici pot optar a subvencions per obres de millora d'accessibilitat.

  • Pel que fa a Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis i Certificat d'Eficiència Energètica: Els edificis han de disposar del CEE i haver presentat IITE. També és necessari que l'edifici tingui seguretat estructural o que aquesta sigui l'objectiu total o parcial de la rehabilitació.

  • Pel que fa a execució de les obres: Les obres urgents i de millora d'accessibilitat, no es poden haver iniciat abans del 25 de juny de 2018. Pel que fa a la resta d'actuacions, aquestes no es poden haver finalitzat abans de l'1 de gener de 2018. És a dir, si heu començat a fer obres o les heu acabat durant el primer semestre de l'any, sou susceptibles d'accedir a la subvenció.

Quina subvenció podem aconseguir i què es pot subvencionar

Segons el tipus d'actuació, fins a un 40% del pressupost, amb un màxim de 5.000 €/habitatge i de 50 €/m2 de local. En qualsevol cas, un màxim de 14.000 € per edifici.

  • Pel que fa a la millora d'eficiència energètica, es pot subvencionar la millora de l'envolupant, de les instal·lacions, de l'aïllament sonor, de la il·luminació, dels ascensors, la incorporació d'energies renovables, instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, mesures d'estalvi d'aigua, etc.

  • Pel que fa a obres de conservació, es poden subvencionar obres en fonaments, estructura, instal·lacions, cobertes, terrats, façanes i mitgeres, parts massisses i/o obertures. Les actuacions poden ser totals o parcials i han d'estar associades a la reparació de deficiències detectades en l'informe de la ITE.

  • Pel que fa a actuacions de millora de l'accessibilitat i de la seguretat d'utilització, es poden subvencionar instal·lació d'ascensors, remuntadors, rampes, dispositius de comunicació, elements de suport, etc. Aquestes actuacions no van lligades al resultat de l'informe de la ITE.

Aprofitem les subvencions

Les subvencions existeixen, aprofitem-les. Estem molt per sota de la mitjana. Tenim molta feina a fer si volem una Conca amb un parc d'habitatges a l'alçada de les exigències actuals, tan pels residents a la comarca com pels visitants. Endavant.