Salta el contingut

Què podem fer per estalviar energia a l'hivern? 3a part

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 30 de novembre de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

porticons Porticó antic. Font: wikimedia commons. Llicència: CC0

Aquest article parla de solucions aplicables a fusteries i vidres per ajudar a estalviar energia durant l'hivern. Finestres petites, grans, balconeres, grans finestrals, ...

les obertures són elements imprescindibles en les façanes dels nostres habitatges. Permeten el pas de la llum, de l'aire, de les vistes, permeten l'entrada del sol, però també a través de les obertures perdem energia.

Què podem fer per tal de mitigar aquest efecte indesitjat de les tan necessàries finestres i balcons?

Mesures de fusteria i vidres

Podem agrupar les solucions de fusteria i vidres en cinc grups: instal·lació de làmines sobre vidres, substitució de vidres, substitució de fusteries, instal·lació de cortines i elements de reforç d'aïllament.

Les làmines de baixa emissivitat són efectives a l'hivern ja que redueixen les pèrdues de radiació a través del vidre. Sempre serà millor col.locar aquesta làmina a l'interior de la cambra d'aire, si disposem d'obertures amb doble vidre. Si no és el cas, i la finestra està orientada a nord, col.locarem la làmina a la cara exterior del vidre. En la resta d'orientacions, la col.locarem a l'interior, ja que degut a les diferències de temperatura produïdes per l'assolellament directe, la làmina patirà tensions tèrmiques i n'afectara la durabilitat. Preu aproximat 45 €/m2.

La segona opció és subtituir els vidres senzills per doble vidre. Aquesta solució millora molt l'eficiència energètica ja que el vidre doble té molt millors prestacions tèrmiques que el vidre senzill. Podem combinar aquesta opció instal.lant de forma complementària una làmina de baixa emissivitat a l'interior de la cambra d'aire. El preu per un vidre doble de 5+8+4 mm seria de 45 €/m2 aproximadament. Cal fer notar que és recomanable també que els dos vidres siguin de gruixos lleugerament diferents, aixi també millorarem de passada la protecció acústica. Si hi afegim una làmina de baixa emissivitat, el preu pujaria uns 20€ més per m2.

Una variant molt econòmica d'aquesta solució, en casos d'urgència, és enganxar una làmina de plàstic sobre la fusteria existent per simular el doble vidre. Una solució poc duradora, d'uns 4 €/m2.

En tercer lloc, tenim la solució més comú en casos de rehabilitació energètica que és substituir la fusteria en la seva totalitat. Habitualment, es substitueixen les fusteries existents per fusteries d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, doble vidre amb cambra d'aire i làmina de baixa emissivitat. Si hi afegim persiana de PVC, podriem tenir un preu aproximat de 260 €/m2. Una variant d'aquesta solució és instal.lar doble fusteria, és a dir deixar la fusteria existent i col.locar una finestra nova a la cara interior o exterior de l'obertura en façana, segons estigui ubicada la fusteria existent. En aquest cas, probablement no necessitariem persiana i tampoc trencament de pont tèrmic en la nova fusteria, el preu aproximat seria d'uns 150 €/m2.

No podem deixar de parlar de les clàssiques cortines, com a element que genera una cambra d'aire entre el vidre i l'espai interior, limitant les pèrdues tèrmiques a través dels vidres i millorant la sensació tèrmica a l'interior de l'habitatge. Podem optar per posar un folre tèrmic de teixit metàl.lic sobre la cortina existent amb velcro que podrem treure a l'estiu, preu aproximat 10 €/m2. Podem també optar per una cortina opaca, gruixuda, amb qualitats tèrmiques, preu aproximat 20 €/m2.

Per acabar, tenim tot un conjunt de solucions destinades a reforçar l'aillament tèrmic en les caixes de persiana i rivets per a col.locar al voltant de les obertures per reduir possibles infiltracions d'aire a través de la fusteria. Cada solució ens pot sortir per uns 5 € per finestra aproximadament.

Mesures de proteccions solars

Les mesures aquí enumerades tenen com a objectiu limitar les pèrdues tèrmiques a l'hivern.

Les solucions per l'exterior de la vivenda són molt més recomanables, malgrat la necessitat de llicència d'obres i/o permís de la comunitat de veïns, ja que són molt més eficaces.

Solucions relativament fàcils en edificis existents podrien ser: instal.lació de persiana d'alumini, amb la seva corresponent caixa, per l'exterior de la façana, aproximadament 80 € per finestra; instal.lació de persiana de cadeneta per l'exterior de façana, el mateix preu; instal.lació de mallorquina per l'exterior de façana, això és, finestrons de fusta de fulles abatibles, aproximadament 240 € per finestra; instal.lació de porticons de fusta per l'interior, aproximadament 150 € per finestra.

Mesures aplicables a qualsevol habitatge

Per l'elaboració d'aquesta sèrie d'articles sobre mesures d'estalvi energètic hivernals m'he basat en el document "Rehabilitación expres para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste" editat el 2017 per la Fundació Gas Natural Fenosa. Un document molt interessant que explica multitud de mesures aplicables a qualsevol habitatge que m'ha agradat resumir en forma de tres articles. Espero que us pugui ser útil.