Salta el contingut

Què podem fer per estalviar energia a l'hivern?

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 2 de novembre de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Tapís El Segrest d'Oritia El Segrest d'Oritia per Bóreas. Tapís de 1730. Font: Wikimedia Commons. Llicència: Public Domain

Catalunya és un petit país on passem del fred a la calor en pocs dies. O en un sol dia, com sembla que és el cas aquest any, tot ha sigut acabar l'horari d'estiu i començar un fred de rigorós hivern. Les calefaccions s'han engegat. Si el nostre habitatge no està ben preparat per captar el màxim d'energia solar durant l'hivern i evitar pèrdues tèrmiques excessives, la factura de gas, electricitat o gasoil ens rascarà la butxaca.

Què podem fer per estalviar energia a l'hivern? Us explicaré algunes solucions constructives de baix cost i que són relativament fàcils d'aplicar.

Mesures passives d’estalvi energètic

Aquesta és la situació ideal, mantenir la temperatura a l'interior de l'edifici al nivell de confort desitjat sense utilitzar energia. Això tècnicament ho anomenen reduir la demanda energètica de l'edifici.

El primer pas essencial serà partir de les característiques de l'habitatge existent. Una de les característiques clau és l'orientació de l'edifici. Els elements orientats a sud, sud-est i sud-oest rebran la radiació del sol a l'hivern. També haurem de tenir en compte les ombres que puguin dificultar la capacitat de captació solar.

Mesures aplicables sobre paraments verticals

Les parets són els elements que més incidència tenen en el comportament tèrmic de l'habitatge, ja que suposen una major superfície respecte els altres elements de l'envolvent de l'habitatge.

Mesures assequibles per tothom

En el cas de tenir radiradors murals, podem col·locar darrera dels radiadors un aïllament reflectant d'alumini amb bombolles de polietilè. Aquesta mesura evita que part de la radiació es perdi en el gruix dels murs, reduint les pèrdues per radiació. Es pot comprar a les ferreteries. Com més gruix de material aïllant tingui aquesta làmina, millor comportament tèrmic tindrà. El preu per m2 és de 3,50€ aproximadament.

Una altra mesura senzilla és col·locar cortines de llana o tapissos a les parets, com més gruixuts millor. Aquesta mesura, molt utilitzada en temps passats, és indicada en parets gruixudes de pedra o tàpia. És una mesura que podem desmuntar a l'estiu, així no perdem les avantatges de les parets gruixudes que a l'estiu ens mantenen frescos a l'interior, gràcies a la inèrcia tèrmica. Aquí el preu pot ser molt variable.

Injecció de materials aïllants a les cambres d'aire

Si el nostre habitatge té càmara d'aire a les façanes, podem injectar materials aïllants dins la càmara. Fibres de fusta, cel·lulosa (bàsicament papers de diaris reciclats) llana de roca, suro, etc. El procediment és relativament senzill, es fan uns forats a les parets i s'injecta el material. El preu pot anar dels 25 als 30 €/m2 aproximadament. L'avantatge d'aquest sistema és que no disminueix la superfície útil interior ja que s'aprofita la càmara d'aire existent, que s'omple de material aïllant.

Aïllament tèrmic interior o exterior

La solució més efectiva és, sens dubte, col·locar aïllament tèrmic per l'exterior, ja que també elimina els ponts tèrmics. També és la mesura més cara, aproximadament uns 80 €/m2, considerant un aïllament tèrmic de 5 centímetres de gruix més un acabat arrebossat i pintat.

L'avantatge és que no perdrem superfície útil interior i tampoc cal que modifiquem l'interior per a aplicar aquest sistema, no cal modificar la instal·lació elèctrica, etc. No sempre, però, aquest mètode és possible. Si vivim en un bloc de pisos, potser no podríem aplicar aquest sistema i hauríem d'optar per fer un trasdossat interior, més econòmic, entre 40 i 60 €/m2 aproximadament però amb certs desavantatges com és la perdua de superfície útil interior i tasques elèctriques adicionals.

Panells de policarbonat en façana

M’agradaria explicar-vos breument aquest interessant projecte d’una casa antiga de murs de pedra sense aïllament, amb finestres petites que tampoc captaven massa sol a l’hivern. L’arquitecte autor, Bunyesc, de la mateixa promoció que jo, va decidir instal·lar uns panells de policarbonat de 8 capes a l’exterior de la façana sud. Aquest policarbonat converteix la façana sud en un acumulador de calor.

La idea era, ja que no es podia captar sol a través de les finestres, captarien el sol a través de la façana mateixa.

La façana sud, d’aquesta manera, actua com a gran radiador cap a l’interior de l’habitatge. El policarbonat, a més, actua com a aïllant, evitant que s’escapi l’escalfor interior.

La importància d'escollir la mesura més adient

D'aquestes mesures aquí explicades tan sols l'aïllament tèrmic exterior requereix llicència d'obres. La injecció de material aïllant a les cambres d'aire requeriria permís del propietari, si es tractés d'un habitatge de lloguer.

Evidentment, sempre és recomanable comptar amb l'acompanyament i guia d'un tècnic per determinar la millor actuació segons cada cas, com hem vist en el cas dels panells de policarbonat. En propers articles, miraré d'explicar altres mesures.