Salta el contingut

Com vendre o llogar un habitatge antic. La cèdula.

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 24 d'agost de 2018. Temps de lectura: 3 minuts

Montblanc Montblanc. Font: Wikimedia Commons. Autor: Mariarosafg. Llicència: CC BY-SA

Suposem que tenim un habitatge "antic" que pensem que podríem vendre o llogar. Antic, en aquest cas, significa construït amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984. Un dels requisits essencials disposar de la cèdula d'habitabilitat. A dia d'avui, per saber quins són els requisits mínims que ha de complir el nostre habitatge-exemple (construït amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984) haurem de consultar l'annex 2 del Decret 141/2012.

I què ens diu aquest annex 2 sobre el nostre habitatge-exemple?

El nostre habitatge haurà de tenir com a mínim una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina i tenir una superfície mínima útil de tant sols 20 m2. Els espais interiors que computaran dins aquesta superfície útil han de tenir una alçada mínima de 1,90 m. Atenció doncs, amb habitatges preexistents amb alçades mínimes baixes.

Òbviament, la construcció de l'habitatge ha de ser sòlida, no patir humitats ni goteres i la construcció ha de poder evitar la inundació de l'habitatge. Pel que fa als terres, han d'estar pavimentats i no ser polsegosos ni implicar perill. Els desnivells majors de 60 cm han de tenir baranes o similars.

Accés a l'habitatge

L'accés a l'habitatge es farà a través d'un espai públic, un espai comú o un espai annex a l'habitatge, al qual s'hi accedirà de la mateixa forma. Pel que fa a la porta d'accés a l'habitatge, aquesta ha de ser d'ús exclusiu per a l'habitatge, lògicament. Aquest espai d'accés ha d'estar suficientment il·luminat.

La sala

Pel que fa a la sala, haurà de tenir com a mínim 10 m2 o 14 m2 si integra l'equip de cuina, amb algunes restriccions de forma, com per exemple no tenir espais en planta inferiors a 1,40 m d'amplada, i també poder-hi inscriure un quadrat de 2,40 m x 2,40 m. La sala no podrà contenir cap aparell higiènic, tampoc ha de servir per fer-hi la ventilació obligatòria de cap altre espai i ha de tenir una obertura en façana al carrer o pati, directa o a través de galeria de 0,80 m2, per exemple una finestra de 90 cm x 90 cm. Si l'obertura dóna a un pati, aquest ha de tenir com a mínim 4 m2 i una distància mínima a parets de 1,80 m en totes direccions.

L'equip de cuina

Ha d'incloure en el mateix espai una pica amb subministrament d'aigua freda i calenta, així com també un aparell de cocció elèctric o de gas.

La cambra higiència

Ha d'incloure un lavabo i dutxa o banyera amb subministrament d'aigua freda i calenta, i també un vàter. El vàter ha d'estar ubicat en una cambra higiència independitzable. La dutxa o banyera han de tenir els seus paraments impermeabilitzats fins a 2,10m d'alçada, a la pràctica, això significarà de terra a sostre en la majoria de casos.

Tant la cuina com la cambra higiència han de ventilar a l'aire lliure directament o a través de conducte.

Les habitacions

No són requisit per a obtenir la cèdula d'habitabilitat, però faran l'habitatge més atractiu de cara a la venda o lloguer del mateix. Potser alguna vegada ens hem trobat nosaltres mateixos en el procés de comprar o llogar un habitatge, i quan hem anat a visitar-lo, ens hem trobat un seguit d'"habitacions" que legalment no compleixen els requisits per ser-ho. Segons l'annex 2, una habitació és un espai amb una superfície no inferior a 5 m2 i on hi podem inscriure un cercle de 1,80 m de diàmetre. No poden contenir cap aparell higiènic i s'han de poder independitzar de la resta d'espais. També han de tenir una obertura en façana al carrer o a pati, igual que la sala, però en aquest cas la superfície de l'obertura mínima és de 0,40 m2, per exemple una finestra de 70 cm x 60 cm.

Altres instal·lacions

Hi ha altres requisits referent a instal·lacions que també és obligatori complir per obtenir la cèdula. Alguns dels més destacats són: tots els desguassos han de disposar de sifons; tenir instal·lat un equip de rentada de roba o admetre'n la instal·lació, això significa tenir un espai previst amb una presa d'aigua freda, d'aigua calenta, un desguàs i una presa de corrent; i disposar d'un interruptor de control de potència (ICP).

Pensem-hi

Si tenim un habitatge que compleixi aquests requisits o que, si no els compleix, tan sols requereix una petita inversió per aconseguir-los, podem plantejar-nos l'opció de vendre o llogar-lo. Per tal d'aconseguir-ne la cèdula d'habitabilitat caldrà contactar amb un professional habilitat. Els requisits no són extremadament exigents i podrem obtenir un rendiment extra del nostre patrimoni. Un habitatge en desús, empitjora el seu estat, i en conseqüència perd valor, ràpidament.