Salta el contingut

Estalvi energètic en edificis existents a l'estiu

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 27 de juliol de 2018. Temps de lectura: 3 minuts

Gelosia-Pèrgola Metropol a Sevilla. Font: Creative Commons. Autor: BT. Llicència: CC BY

Quan arriba l'estiu, proliferen els ombracles que ens ajuden a passar els dies de més calor. Una mesura encertada, tenint en compte que, durant l'estiu, el consum elèctric pot arribar a superar la demanda hivernal, a causa de l'ús d'aparells d'aire acondicionat. Quines altres coses podem fer per tenir un comfort màxim amb el menor consum energètic?

Durant l'estiu, el consum elèctric pot arribar a superar la demanda hivernal, a causa de l'ús d'aparells d'aire acondicionat.

Sistemes passius d’estalvi energètic

És a dir, sistemes que s'aprofiten dels elements naturals com el sol i les corrents d'aire per aconseguir un hàbitat comfortable. L'arquitectura tradicional utilitza aquests sistemes, adaptant-se a les diferents condicions climàtiques que trobem en el nostre planeta. Hi ha moltíssims sistemes passius d'estalvi energètic. Aquí ens centrarem en dos tipus, pensant sobretot en la temporada d'estiu.

Sistemes de ventilació i tractament de l'aire

L'objectiu d'aquests sistemes és generar moviments de l'aire, de tal manera que l'aire més calent surti de l'interior de l'edifici, per efecte de depressions o sobrepressions de l'aire. Un dels sistemes més senzills i eficients és el de la ventilació creuada. Per aplicar-lo, cal col·locar obertures que obrin cap a dues façanes oposades. Funcionarà millor si els espais exteriors on estan situades les obertures tenen condicions climàtiques diferents. Per exemple, si vivim en un pis, potser podem deixar la porta d'entrada una mica oberta (amb passador!) i obrir una finestra en un costat oposat. Les condicions climàtiques dels dos espais són molt diferents i el sistema funcionarà perfectament.

Un altre sistema senzill i eficaç són els aspiradors estàtics, les típiques xemeneis de ventilació. Perquè aquest sistema sigui efectiu i afavoreixi la sortida de l'aire interior, s'ha de completar necessàriament amb una entrada d'aire, és a dir caldrà col·locar unes obertures que ajudin a generar el moviment d'aire. Idealment, aquestes obertures s'han de col·locar a la part inferior. Funcionarà bé si obrim una porta balconera amb la persiana força abaixada i tenim un aspirador estàtic a casa.

Els tradicionals ventiladors, ens poden ajudar a reforçar el moviment de l'aire interior, però sols seran realment efectius si els combinem amb sistemes de ventilació passius. Si no, tan sols remouran l'aire interior sense refrescar-lo.

Un dels sistemes més senzills i eficients és el de la ventilació creuada.

Sistemes de protecció a la radiació

L'objectiu d'aquests sistemes és protegir els edificis de l'excessiva radiació solar. En època estiuenca, aquest factor és clau ja que impedeix el sobreescalfament dels espais interiors. Aquí també trobem infinitat de solucions. Des d'estructures annexes a l'edifici no totalment opaques que generen ombra i afavoreixen la ventilació, com pèrgoles, entramats vegetals, gelosies, que, per tal d'aconseguir-ne la màxima eficàcia caldrà que es dissenyin tenint en compte les trajectòries solars.

Un altre sistema són els ràfecs i voladissos, elements opacs que protegeixen les obertures de la radiació directa del sol. Només són eficaços en façanes orientades a sud i si es dissenyen de tal manera que permetin l'accés del sol durant l'hivern, quan els raigs són més baixos. Les pantalles, de forma similar, poden dissenyar-se de forma més lliure per protegir de la radiació solar en orientacions diferents de la sud.

Finalment, tenim els dispositius mòbils. Persianes, amb lames horitzontals en orientacions sud i lames verticals per orientacions est i oest. Porticons exteriors, tendals i les nostres tradicionals persianes de corda.

Protegir els edificis de l'excessiva radiació solar és un factor clau a l'estiu ja que impedeix el sobreescalfament dels espais interiors.

Sistemes actius: aire acondicionat i aerotèrmia

Pel que fa a sistemes actius d'acondicionament, si fem servir aparells d'aire acondicionat, es recomana mantenir la temperatura al voltant dels 25 graus, que serà del tot suficient per controlar la calor. En el cas d'utilitzar aire acondicionat, la idea seria utilitzar el màxim de sistemes de protecció a la radiació, per evitar que l'interior de l'edifici s'escalfi innecessàriament. L'altra mesura imprescindible serà mantenir portes i finestres ben tancades, per evitar que l'aire fresc s'escapi i que n'entri de calent des de l'exterior.

L'aerotèrmia també és un sistema a base de bomba de calor, i comparteix amb l'aire acondicionat el requisit necessari de mantenir portes i finestres ben tancades per tal de que sigui efectiva. L'aerotèrmia, però, és molt més eficient que l'aire acondicionat tradicional, ja que utilitza l'aire exterior com a font principal d'energia per a produir fred o calor, segons si és hivern o estiu. El 70% de l'energia utilitzada prové del mateix aire exterior, mentre que el 30% restant prové de l'electricitat.

Si fem servir aparells d'aire acondicionat, es recomana mantenir la temperatura al voltant dels 25 graus. L'aerotèrmia és molt més eficient ja que el 70% de l'energia utilitzada prové de l'aire exterior.

Edificis de consum d’energia quasi zero

De solucions, n'hi ha moltíssimes. Només cal un bon disseny. De totes formes, l'objectiu a mig termini és aconseguir edificis de consum d'energia quasi zero (nZEB). La solució ideal passa per combinar sistemes actius i passius per tal d'aconseguir edificis eficients energèticament i el més important, un hàbitat comfortable i saludable per als usuaris.