Salta el contingut

Què podem fer per estalviar energia a l'hivern? 2a part

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 16 de novembre de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Catifa persa Catifa persa en elaboració. Font: Wikimedia Commons. Autor: Ninara de Helsinki, Finlàndia. Llicència: CC BY

Seguint l'article de la setmana passada, us explicaré altres solucions constructives de rehabilitació energètica.** Intentem sempre proposar solucions de baix cost i relativament fàcils d'aplicar per estalviar energia a l'hivern.**

Recordem que l'objectiu de les mesures hivernals d'estalvi energètic van enfocades a aconseguir captar el màxim d'energia solar i evitar excessives pèrdues tèrmiques. Ens focalitzarem a explicar mesures passives passives d’estalvi energètic, és a dir mesures que ajudin a mantenir la temperatura a l'interior de l'edifici al nivell de comfort desitjat utilitzant la mínima aportació externa d’energia (gas, electricitat, etc).

Mesures aplicables sobre sostres

Les mesures aquí enumerades tenen com a objectiu reduir les pèrdues tèrmiques a l'hivern per transmissió, és a dir, en casos en que l'aïllament existent sigui insuficient. En aquest cas, les mesures estan pensades per vivendes d'última planta, ja que les pèrdues tèrmiques a través del forjat de coberta són força elevades. També són aconsellables en vivendes que estiguin en contacte amb espais sense calefacció, com golfes. Si bé és cert que l'espai de golfes aïlla fins a cert punt, encara es poden reduir més les pèrdues tèrmiques si s'aplica alguna de les següents mesures.

Comencem pel cas de vivendes on hi ha fals sostre. Podem injectar material aïllant, de diferents tipus, a través d'unes perforacions que caldria tapar i pintar, preu aproximat 40€/m2, incloent la substitució dels punts de llum per LEDs per reduir l'escalfament de les lluminàries.

La segona opció, si no hi ha fals sostre, és fixar mecànicament un aïllament al sostre i cobrir-lo amb pintura, enguixat, pladur o fals sostre (si tenim sostres alts), segons el tipus d'aïllament escollit, porexpan, llana de roca o fibra de vidre. Solucions de panells de fibra de fusta o de suro podrien deixar-se vistes. Els gruixos habituals són 30-50 mm i el preu aproximat 40€/m2. Aquesta solució té l'inconvenient que redueix l'alçada lliure interior de la vivenda, i no evita els ponts tèrmics a través dels envans i murs interiors.

En el cas de vivendes amb un espai sota coberta no habitable, es pot col·locar aïllament tèrmic sobre el terra d'aquest espai no calefactat. Quan més gruix puguem posar d'aïllament millor, es recomana 20 cm de gruix. Aquesta solució té molts avantatges, entre altres, no afecta l'espai interior de la vivenda, és fàcil i ràpida d'executar i molt efectiva. Preu aproximant 15€/m2. Caldria escollir sempre un aïllament que permeti el pas de vapor d'aigua, per evitar condensacions.

Mesures aplicables sobre terres

La primera solució implica incorporar aïllament tèrmic sobre el terra, amb la variació de aixecar tot el paviment existent fins arribar a la solera o posant les noves capes sobre el paviment existent. Aquesta solució porta bastants inconvenients. En el primer cas hi ha una feina prèvia important (desmuntat) i en el segon, cal tallar portes i es perd altura interior. Es recomana quan la vivenda està en contacte amb l'exterior o amb un espai no calefactat. Preu aproximat 100 €/m2. De tota manera, si és possible, és millor incorporar l'aïllament tèrmic per la cara inferior del forjat, ja que és una mesura menys costosa i més eficaç.

Sovint s'instal·la una tarima flotant (parquet laminat) sobre el paviment existent. És fàcil i ràpid de fer i millora la sensació tèrmica a l'hivern. Tanmateix, no és una mesura aconsellable ja que el paviment de parquet no té inèrcia tèrmica i a l'estiu la vivenda es comportarà pitjor, sobretot en un clima mediterrani com el nostre. Preu aproximat 40€/m2.

Una altra solució, tradicional, ràpida, eficaç i barata: les catifes. Funciona de forma similar al parquet, i a més té l'avantatge de que les podem retirar quan arribi l'estiu i gaudir de la frescor dels paviments ceràmics, de pedra o de formigó. Els preus varien des de 14€/m2 a 70€/m2, o el que ens vulguem gastar.

Hi ha moltes opcions i de tots els preus

Hi ha moltes opcions a l'hora de reduir les pèrdues tèrmiques durant l'hivern, de preus molts diversos.

Són mesures que estan a l'abast de la majoria de la població, i comporten un millor comfort a la llar. Cal analitzar prèviament cada cas en concret i escollir la solució òptima, tenint en compte tots els condicionants.

El pròxim article parlarà sobre solucions de fusteria i vidres, qüestió que mereix un article sencer per la gran diversitat d'opcions.