Salta el contingut

Vols vendre o llogar? Necessitaràs una certificació energètica.

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 10 d'agost de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Certificació Energètica Les cases, com els electrodomèstics. Font: Wikimedia Commons. Autor: Rarreguic. Llicència: CC BY-SA

Des de l'any 2013 és necessari que els edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari disposin de la corresponent certificació energètica. L'objectiu d'aquesta certificació és posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis una informació que permeti valorar-ne i comparar-ne l'eficiència energètica, per tal d’afavorir la promoció d’edificis de baix comsum i les inversions en estalvi d’energia amb el conseqüent estalvi d’emissions de CO 2.

Recentment, en una certificació que vaig realitzar, el propietari va obtenir una classificació bastant bona perquè havia substituït recentment la seva antiga caldera de gas per una de nova d'última generació.

Quines dades de l’edifici s’obtenen en una Certificació Energètica?

  • En un primer moment, el croquis de l'habitatge ens servirà per obtenir l'orientació de l'edifici, la distància del nostre edifici als veïns i les ombres que afecten al nostre edifici.

  • Després s'analitzaran les dimensions, l'orientació i els materials de les façanes, gruixos, si hi ha aïllament, tipus de façana, i qualsevol observació que ens sigui d'interès. També s'analitzaran les separacions interiors només si estan en contacte amb espais no habitables. Per exemple, la paret entre el nostre habitatge i l'escala comunitària.

  • Les obertures també s'analitzaran. Tipus de fusteria, tipus de vidre. Dimensions de les obertures i ubicació. Després es tindran en compte si aquestes obertures tenen proteccions solars i de quin tipus es tracta, si un ràfec, si un simple retranqueig de façana, si unes lamel·les fixes, etcètera.

  • També s'analitzaran les cobertes i els terres, si estan en contacte amb l'exterior, si estan en contacte amb el terreny, o si són divisions horitzontals entre diferents espais habitables. Igual que en les façanes, s'analitzaran materials, gruixos, si hi ha aïllament i/o ventilació.

  • El tipus d'instal·lacions tèrmiques, tipus de calefacció i d'aigua calenta, també es tindran en consideració. La potència, l'antiguitat, si té acumulador d'aigua calenta o no, si hi ha energies renovables, seran factors que ens faran guanyar o perdre punts en la classificació energètica dels nostre edifici.

  • Un altre aspecte ineludible a considerar a l'hora de determinar la classificació energètica de l'edifici són els ponts tèrmics. Per si hi ha alguna persona lectora que no sap què són els ponts tèrmics, doncs podríem dir que són aquells punts de l'envolvent de l'edifici on l'aïllament és clarament inferior a la resta del conjunt. Per exemple, les finestres o les trobades entre el forjat horitzontal i la façana. També podem trobar ponts tèrmics en les caixes de persiana i a vegades, també en voladius i ràfecs.

Qualificació energètica i certificació

Un cop entrades les dades de l'edifici, mitjançant uns programes informàtics dissenyats per aquesta finalitat, es calcula quanta energia necessitarem per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i d'ocupació. Els edificis es classificaran en una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO 2 comparades amb els d’un edifici base de similar tipologia i localització. Per posar un exemple, si tinguéssim un edifici de consum quasi zero, és a dir, un edifici que gairebé no necessités aportacions externes d'energia per satisfer la seva demanda, obtindríem una lletra A o B.

Per al comprador o llogater, és evident que serà més avantatjós un edifici eficient energèticament, ja que s'estalviarà diners en la factura de gas o electricitat. En altres paraules, qui no preferiria tenir un habitatge on no calgués gastar massa diners en calefacció a l'hivern o aire acondicionat a l'estiu?

A més, la certificació energètica inclou un document de recomanacions per tal de millorar-ne la classificació. Molt freqüentment, les recomanacions passen per substituir fusteries, millorar aïllament, o renovar instal·lacions tèrmiques.

Necessiteu una certificació energètica?

Us podeu posar en contacte amb un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. Tots ells són professionals habilitats. La certificació té una vigència de deu anys.