Salta el contingut

Necessiteu una dutxa? Potser us pot sortir de franc

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 29 de juny de 2018. Temps de lectura: 2 minuts

Mosaic Mosaic. Museu Arqueològic Nacional d'Atenes. Font: Wikimedia Commons. Llicència: CC0

Sabíeu que amb una mica d'ajuda podeu aconseguir les millores que necessita el vostre habitatge, i a més, de franc?

Sovint, les subvencions disponibles passen desapercebudes a la major part de la població.

Us faig un petit resum de l'actual convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a persones grans en els àmbits territorials de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

A qui va dirigida aquesta convocatòria?

A unitats de convivència on algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l'habitatge objecte de l’arranjament.

Qui convoca els ajuts? L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Quin termini hi ha? Fins el 31 de juliol de 2018. Es tracta de convocatòries anuals.

On s'ha de presentar la sol·licitud? Es poden presentar als Consells Comarcals.

Quan sabré si m'han concedit la subvenció? El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de 3 mesos a comptar des de l'1 d'agost.

Quin és l'import de l'ajut?

L'ajut cobreix el 100% de l'import de les obres, amb un topall màxim de 3.000 €.

Quan es paga la subvenció? En funció del pressupost disponible, el pagament es tramita un cop s'ha comprovat la justificació adequada de les despeses.

Quan s'han de realitzar les obres? S'han d'iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la notificació de la resolució.

Quines actuacions es poden subvencionar?

Les obres que tenen com a finalitat aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat, per tal d'adequar les instal·lacions a la normativa vigent, o per adaptar l'interior de l'habitatge per millorar-ne l'accessibilitat. Exemples d'això podrien ser: arreglar una finestra, canviar un paviment, substituir una banyera per una dutxa, substituir una cuina de butà per una de vitroceràmica o d'inducció, ampliar una porta, eliminar esglaons, i altres petites reformes per l'estil.

Quins altres requisits hi ha per tal d'optar a la subvenció?

  • Pel que fa a l'habitatge, l'oficina local d'habitatge vindrà a fer una inspecció de l'habitatge i de l'actuació objecte de subvenció per tal de poder elaborar l'informe tècnic que cal adjuntar a la sol·licitud. Lògicament, les obres no poden haver estat iniciades abans d'aquesta visita.

  • Pel que fa a la persona sol·licitant, aquesta ha de ser propietària/ arrendatària/ usufructuària de l'habitatge, i no pot disposar de l'ús i gaudi de cap altre habitatge a Catalunya. La persona beneficiària, a més, ha de tenir un grau de discapacitat mínim del 33%, o gaudir d'una pensió d'incapacitat permanent, o acreditar algun grau de dependència.

  • Pel que fa als ingressos de la unitat de convivència, aquests no poden superar dues vegades l'Indicador de Renda de Suficiència, i es tindran en compte totes les persones empadronades en l'habitatge. Per exemple, una unitat de convivència de tres membres resident a Montblanc, no podria superar uns ingressos de 21.418,63 € (ingressos 2017).

Quins criteris té l'Administració per tal de concedir les subvencions?

Es concedeix la valoració màxima a unitats de convivència que incloguin menors d'edat.

En definitiva, una bona notícia per als ciutadans, si bé les condicions per accedir-hi són estrictes. De totes maneres, si penseu que, en funció de les vostres condicions personals, hi podeu accedir, no us ho penseu dues vegades i sol·liciteu-ho. La sol·licitud i informació del tràmit es pot trobar a la web de l'Agència Catalana de l'Habitatge, apartat Tràmits.

El procés per sol·licitar qualsevol subvenció pot ser complex. Demaneu ajuda a un tècnic per tramitar-ho. Podreu esperar a saber si teniu la subvenció abans de començar les obres, i es tracta d'una millora de l'habitatge que millorarà la vostra vida quotidiana.