Salta el contingut

Arquitectes a l'escola

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 3 de maig de 2019. Temps de lectura: 2 minuts

escola-maria-fortuny Aula de l'escola Marià Fortuny de Reus. Font: Anna Cunillera.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de la Demarcació de Tarragona i l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili s’han aliat amb l’escola Marià Fortuny de Reus, la qual va ser escollida per desenvolupar un programa Magnet després de presentar la seva candidatura a la convocatòria anual.

Segons detalla la pròpia Fundació Jaume Bofill «El MAGNET és un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d'un projecte educatiu en aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta. Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel∙lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.»

Actualment, l’escola Marià Fortuny no és la primera opció escollida per a moltes famílies del barri de Reus on està ubicada aquesta escola, malgrat tenir un projecte educatiu de referència i molt interessant. En concret, aquesta escola és «un centre inclusiu que potencia l’aprenentatge actiu, fomenta l’observació, la manipulació, la investigació, la deducció, l’anàlisi i l’avaluació formativa». Apliquen el mètode STEAM, el qual proposa l’ensenyament conjunt de les àrees de Ciència, Tecnologia, Engineria, Art i Matemàtiques, on els alumnes treballen en equip i experimenten i aprenen a resoldre problemes de forma creativa. «Els alumnes d’Infantil treballen en espais i tallers, els de Primària ho fan per projectes, i també apostem per distribuir les diferents aules en funció del seu ús i no del curs dels alumnes, com l’aula de construcció o l’aula sensorial», explica la seva directora Núria Sabaté.

La durada prevista del projecte Magnet per a l’escola Marià Fortuny és de 3 anys, marge de temps prudencial per a poder implementar les diferents activitats que permetin assolir els resultats esperats, això és, aconseguir fer atractiu el centre per a les famílies i ajudar a equilibrar-ne la composició social, que actualment compta aproximadament amb el 70% de matriculació d’alumnes de famílies immigrants.

Per la seva banda, el Col·legi d’Arquitectes hi aporta el programa «Arquiescola», que també s’està aplicant en diversos centres educatius en una primera fase de proves pilot. Aquest programa, desenvolupat per l’equip Globus Vermell, «té per objectiu apropar l'arquitectura a les aules tot fomentant el creixement d'un pensament crític ciutadà que permeti reflexionar i intervenir responsablement en la construcció i transformació dels espais que habitem». El programa «vol ser una eina pel professorat per estructurar una mirada cap a l’entorn habitat des del propi cos fins al territori local i global. Un punt de trobada d’activitats i iniciatives educatives relacionades amb l’arquitectura i, al mateix temps, una plataforma oberta de difusió i intercanvi.» Arquiescola proposa diferents activitats per ajudar a fomentar l’esperit crític respecte l’entorn en el que vivim, ja que l’arquitectura i l’urbanisme és present en les nostres vides des del moment en què naixem.

Fruit d’una de les primeres trobades entre professors i estudiants de la URV i arquitectes de la demarcació de Tarragona, es va escollir el lema «Transformar amb la llum», ja que, l’arquitectura, no existeix sense la llum i, en el cas concret de l’escola Marià Fortuny, el seu recinte escolar té el privilegi de, per una banda, tenir un edifici amb uns grans finestrals i amb molta presència de llum natural i també disposar d’un gran pati que representa el 85% de l’espai de tot el recinte escolar, tot un luxe per als alumnes del centre.

Posteriorment, juntament amb la Patricia, arquitecta, i alguns estudiants de la URV vam presentar al claustre de professors de l’escola Marià Fortuny, el programa «Arquiescola» i la proposta «Transformar amb la llum». Es va concloure com a primer objectiu fins a final d’aquest curs escolar 2018-2019, començar a experimentar i realitzar un petit projecte que utilitzi elements arquitectònics per a transformar «amb la llum» algun espai de l’escola.