Salta el contingut

Construïm amb fusta

Autor: Anna Cunillera. Publicat a: Nova Conca, 24 de gener de 2020. Temps de lectura: 2 minuts

bosc Bosc a Esclanyà. Font: wikimedia commons. Domini públic

El proper divendres 14 de feber de 2020 se celebra el 3r Congrés de fusta constructiva a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.

La construcció amb fusta està molt implantada a altres països, que hi tenen molta experiència, i on la fusta és més barata i la podem importar de forma relativament fàcil, si aquí no es troba oferta adequada que respongui a les nostres necessitats.

A casa nostra, a part de la construcció tradicional, la fusta no s’escollia per a fer obra nova. Algunes raons ben simples són perquè la fusta no s’explicava gaire durant la carrera d’arquitectura i una altra raó ben senzilla és que la fusta no tenia les seves característiques constructives ben definides i per tant, ningú la volia ni sabia utilitzar per a calcular l’estructura d’un edifici. Tot això està canviant, ara podem veure com s’han construït els primers blocs de pisos amb estructura de fusta, un a Barcelona, de 8 plantes, i un a Lleida, de 6 plantes, per exemple.

La fusta per a la construcció

Estem acostumats a utilitzar materials de construcció amb les seves qualitats garantides, no utilitzaríem un material del qual no coneguéssim bé les seves qualitats i característiques constructives, ja que no hi ha una “fusta” sinó molts tipus diferents de fusta, no totes amb les mateixes propietats. El marcat CE classifica la fusta i especifica les propietats constructives de la fusta, per a ús estructural.

La fusta entre altres, es classifica de forma visual. Nusos, vetes, clivelles, la inclinació de les fibres, n’afecten les seves propietats mecàniques. En aquest cas, peces de gran tamany poden amagar elements en el seu interior que no es detecten de forma visual que podrien comprometre les característiques constructives de la fusta. Per això, molts professionals opten pels productes processats de la fusta, com panells contralaminats i altres, que donen més fiabilitat i regularitat. Algunes empreses utilitzen raigs X o escàners per analitzar i classificar la fusta de forma més ajustada.

Pel que fa al contingut d’aigua de la fusta per a la construcció, no pot contenir més del 20% d’humitat, sinó, quan s’assequi es deformarà. Aquest valor també ens el proporciona el fabricant.

L’arbre i el cicle vital de la fusta

Un arbre és un ésser viu. El bosc és un ésser viu. Els boscos són importants i necessiten ser gestionats. La superfície forestal a Catalunya és del 64%, i va en augment, entre altres raons, per l’abandó de zones agrícoles.

Per altra banda, la gestió forestal també és important per mitigar els impactes negatius causats pels canvis en el clima. Amb les sequeres, els incendis, els arbres es tornen més prims i dèbils, i de retruc, són més vulnerables a les plagues, que afecten la qualitat de la fusta. El bosc ens ajuda a fixar CO2, i amb una bona gestió forestal, se’n pot augmentar la capacitat de fixació.

La gestió forestal també té a veure amb augmentar la massa forestal a les ciutats, que pot ajudar a guanyar en qualitat de vida. L’ombra d’un arbre és més sana que l’ombra d’un edifici. I els arbres també repercuteixen en la qualitat interior de l’habitatge.

Canvi de model

**Avui ens trobem en una situació en la que cal un canvi de model global. **Després de la 2a guerra mundial, s’implanta el model econòmic linial, produir matèries primes, transformar-les, utilitzar-les i llençar-les quan ja no es necessiten o s’espatllen. Quant més es consumeix, millor. Després arriba l’economia del reciclatge, però, al final, també s’acaba llençant. L’economia circular, planteja un model on no hi ha pràcticament residu, on no hi ha rebuig.

La construcció hi té molt a dir i a fer, en tot això. L’arquitectura no ha de ser construir, ha de ser millorar l’hàbitat on vivim. Moren 5 vegades més persones per contaminació de partícules a les ciutats que per accidents de cotxes. El formigó armat és el responsable d’aproximadament el 8% de les emissions de CO2, més que els avions, responsables del 3%. El 30% de l’energia consumida a Espanya és per la construcció.

Per això, és imprescindible reduir al màxim les emissions de CO2 durant la construcció i durant la vida útil de l’edifici. La fusta ens ajuda en aquest sentit perquè necessita menys energia per a ser transformada, és aïllant, absorbeix la humitat, és transpirable, emmagatzema CO2, es biodegrada i es renova de forma sostenible. S’adapta a qualsevol disseny d’edifici, és fàcil de transportar i de prefabricar. I influeix positivament en el benestar dels usuaris... a qui no li agrada la calidesa de la fusta?

La fusta en la rehabilitació

Les últimes dades de projectes visats al Col·legi d’Arquitectes continuen amb la tendència anterior, la rehabilitació és mínima i el gruix de projectes visats és obra nova.

Seguint el fil de la necessitat de canvi de model, hi ha una quantitat enorme de m² construïts que estant buits i desvaloritzats totalment. Cal aprofitar el que està construït i estalviar recursos.

La fusta té moltes possibilitats en la rehabilitació, és lleugera i es pot adaptar a diferents situacions, ideal per a cases de diverses plantes entre mitgeres, una tipologia molt habitual en el nostre país.

Els panells de fusta contralaminats, CLT, entre altres, permeten construir gairebé de tot, sense necessitat d’utilitzar ni bigues de formigó ni metàl·liques i amb les propietats mecàniques garantides de fàbrica, també de resistència contra el foc. Lògicament el foc és un enemic de la fusta, però també ho és de l’acer, i això no impedeix construir en acer, protegit adequadament.

Això sí, no podem oblidar que la fusta és un material que necessita protecció contra els atacs biòtics, corcs i tèrmits. Hi ha tècniques com l’autoclau i el termotractament. En casos de fustes molt dures i difícils de tractar, la solució passa per augmentar les dimensions de l’element.

Hi ha un coneixement tradicional de la construcció en fusta que malauradament s’ha perdut. Falta pràctica i professionals que sàpiguen treballar amb la fusta. És fonamental difondre la fusta com a excel·lent material de construcció, fomentar la gestió de boscos i empreses que treballin la fusta.