Salta el contingut

CONSULTES I DOCUMENTS

ASSESSORIA I CONSULTES

 • Assessorament en compra, venda i reformes
 • Recerca d'immobles segons requeriments
 • Estudis de rentabilitat i viabilitat de projectes
 • Cerca de subvencions i finançament

Fluent English speaker

 • Informes, dictàmens, peritatges judicials i forenses
 • ITE, certificats energètics, cèdules
 • Projectes d'activitat i canvi d'ús
 • Taxacions i valoracions
 • Reconeixements, examen de documents, diligències
 • Tràmits urbanístics i cadastrals
 • Arbitratges, mediacions
 • Plans d'accessibilitat
 • Legalitzacions

Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC)

Col·laboradora de la Fundació Hàbitat 3, habitatge per a la inclusió social